Contacte

Pots contactar amb l’escola:

Telèfon:  93 662 06 85

Correu electrònic: escolasalvadorlluch@xtec.cat