Escola Verda

LÍNIES DEL PROJECTE DE L’ESCOLA

L’escola Rosa Oriol pretén educar en un entorn que faciliti el creixement de  l’individu com a persona mitjançant la interacció en els àmbits humà cognitiu i social.

Com a Escola Verda el  centre vol ser una entitat sensible que treballa pel benestar de les persones que integren la comunitat educativa. Aquest benestar es defineix en tres grans pilars: Benestar emocional, ambiental i físic.

El benestar emocional té en compte i treballa pel respecte, el diàleg reflexiu i constructiu, per això, davant els conflictes es dóna molta importància a la “provenció” és a dir, els nens a partir d’aquestes situacions aprenen a poder parlar dels seus sentiments i a donar possibles solucions per resoldre’ls .

L’escola manté una línia general d’actuació basada en la convivència i la mediació, recollida en un document base. Creiem en la “disciplina positiva” que busca l’autoregulació i l’empatia dels alumnes entesa com “la recerca de l’autocontrol amb les quals els nois/es són capaços  de respectar-se a ells mateixos, regular els seus actes i pensaments, respectar a les persones i posar-se en el seu lloc.

Per això a infantil hi ha 1h de tutoria a la setmana, recollida en el Pla d’acció tutorial, on a partir dels contes, es treballa el reconeixement i l’expressió de  les emocions i els sentiments. Hi ha creats diferents espais  com el racó de la calma i el  racó de parlar.

A primària dins l’horari hi ha establerta la sessió de tutoria i la d’assemblea (valors). La tutoria segueix la programació del PAT, igual que a infantil, hi ha també diferents espais on es troba el “racó de parlar”. Aquests racons són una eina a disposició dels alumnes que els permeten dialogar i resoldre els seus conflictes de forma autònoma tot seguint unes pautes establertes i treballades a l’aula.

Un cop al mes, hi ha trobada de delegats/des de les classes que es reuneixen amb l’equip directiu per posar en comú temes que els preocupen i així fer propostes i/o suggeriments per millorar l’escola.

El curs 2012-13 s’inicia el programa TEI (Tutoria entre iguals) entre els alumnes de 3r i 5è de primària.

El Benestar ambiental  implica un compromís de tothom per treballar envers el respecte a la natura i en la preservació del medi.

Per aquest motiu estan en marxa tot un seguit de mesures que fan de l’ escola un recinte on el reciclatge és objectiu prioritari.

Es propicia l’estalvi en paper d’alumini, portant a terme la campanya:  “A l’escola, l’esmorzar a la carmanyola”.

L’escola, conjuntament amb l’AMPA, té activat el programa de socialització de llibres de text pels alumnes de 3r a 6è de primària.

Des del centre es participa en campanyes de reciclatge (tria de residus a través de les papereres selectives, el compostador, programa de l’ anella, estalvi energètic). Tot aquest programa els mestres el dinamitzem a les aules amb l’equip dels assessors verds (alumnes delegats medioambientals de 2n a 6è), .

S’utilitza el transport públic en aquelles sortides realitzades dins el nucli urbà del nostre municipi i a la capital de comarca (Granollers).

A l’escola es compta amb un petit hort, espai que propicia de forma vivencial i significativa els aprenentatges propis de l’àrea de la descoberta de l’entorn a infantil i la de medi a primària.

El Benestar físic emmarca els hàbits saludables (alimentació, relaxació i exercici físic) com a objectiu.

L’escola porta a terme la campanya “esmorzars saludables”. Dos dies a la setmana (dimarts i dijous) es recomana a l’alumnat que porti fruita o fruits secs.

A les diferents aules hi ha una dotació de materials que permeten estones de relaxació moments abans d’iniciar activitats.

Des de l’àrea d’educació física es porta a terme una programació gradual de sortides que es realitzen des de 1r a 6è de primària (excursions a peu o en bicicleta de descoberta a entorns propers i cims emblemàtics del nostre relleu). Al llarg del curs es celebren dues activitats extraordinàries: la setmana sobre rodes i el Dia Mundial de l’Activitat Física.