Anglès a Educació Infantil

L’objectiu principal de l’anglès a educació infantil és apropar l’infant a una llengua estrangera i la construcció d’una actitud pro-activa envers aquesta i el seu aprenentatge. S’imparteix a nivell de EI-4 anys i EI-5 anys en les aules ordinàries.

Es focalitza l’aprenentatge de l’anglès en l’ús oral de la llengua i aquesta es fa a través d’activitats variades en les que s’anima l’alumne a repetir i produir les estructures lingüístiques presentades de manera que a poc a poc es senti còmode en l’ús d’una llengua força diferent a les que està habituat. Les activitats presenten i consoliden tant continguts propers a l’alumnat com són el cos, les mascotes i animals de tota mena, les joguines i els jocs…com  continguts bàsics com poden ser els nombres, els colors, accions…Una aposta metodològica fonamental és l’ús de les cançons acompanyades amb moviments de dits, mans o cos, tal i com faríem en l’aprenentatge de la primera llengua i fomentant el desenvolupament motor dels alumnes tan important en aquesta etapa. També jocs amb mímica o la resposta física a instruccions donades en llengua anglesa.

Les activitats plàstiques tenen també un paper important ja que a través d’elles  es pretén donar espai al desenvolupament de les destreses motrius fines i al gust estètic de cada alumne així com a la satisfacció de la seva creativitat personal. Aspectes aquests fonamentals pel desenvolupament integral de l’infant.

D’altres activitats, convergeixen en projectes o centres d’interés del nivell: els oficis, Gaudí i Picasso…

Les flashcards són de gran ajuda a l’hora de presentar i consolidar els continguts lingüístics introduïts al llarg de les sessions.

 

 

És important oferir a l’alumnat diferents models de qualitat de la llengua que s’aprèn per això cada curs també, s’assisteix a un espectacle en llengua anglesa i es realitzen previament activitats per a facilitar-ne la comprensió.