Els ambients

De les 9h fins a les 10h l’entrada és relaxada. Les famílies poden acompanyar  als infants durant aquesta estona que és de circulació lliure pels ambients.

L’escola està dividida en cinc ambients d’aprenentatge. Els ambients són entorns estimulants on els infants es poden moure lliurement, escollir i desenvolupar­-se d’una forma natural en relació als seus interessos i motivacions. Són espais que respecten la diversitat, que tenen en compte en tot moment el ritme individual de cada infant i les diferents intel·ligències múltiples de Howard Gardner.

Aquests ambients són:

  • L’Espai dels Somnis, on destaca principalment la intel·ligència linguística, matemàtica, i pedagogia de la llum.
  • L’Espai del Món, on es treballa principalment la intel.ligència naturalística i la lògico­ matemàtica i viso­ espaial.
  • L’Espai dels Artistes, on es destaquen les intel·ligències artístiques, musicals, intra i interpersonal i viso­ espaial amb el racó de construccions.
  • L’Espai de l’obrador, on es desenvolupen diferents ambients tenint en compte les intel·ligències múltiples, pensats per infants de 3, 4 i 5 anys.
  • L’Espai  Exterior, on es destaquen les intel·ligències corporal­ cinestèsica i la naturalística.

Els ambients van evolucionant i modificant-­se a mesura que el curs avança, sempre responent als interessos i necessitats dels alumnes i proposant nous estímuls.

Cal tenir present que cada alumne té una o més intel·ligències més desenvolupades que les altres i és amb aquesta intel·ligència principal amb la que es relaciona amb el món; però tots els alumnes tenen totes les intel·ligències en major o menor grau.

Passa igual amb els ambients, tot i que hi ha una o dues més destacades, totes poden ser­-hi presents.