Context

1.1       L’escola Ridolaina de Montellà: situació, ZER, edifici, alumnes actuals.

L’escola Ridolaina de Montellà es troba situada al municipi de Montellà i Martinet i és, des de fa anys, un referent en quan a innovació educativa a l’escola rural, molt connectada a l’entorn natural i a les tradicions del poble i de la comarca.

Forma part de la ZER Baridà-Batllia per això, el projecte educatiu de l’escola Ridolaina s’insereix dins d’un projecte educatiu més ampli que és el projecte educatiu de ZER, respectant els seus principis i participant del Currículum Comú (trobada setmanal amb totes les escoles de la ZER) i altres activitats, colònies escolars, setmana blanca, reunions, etc… que des de la ZER són proposades.

L’escola consta actualment de tres aules més un menjador i cuina; el pati, al sud, és un espai educatiu més de l’escola.

 

Actualment a l’escola hi ha 34 alumnes, des de P3 a 6è. Algunes famílies no són directament del poble de Montellà sinó que acudeixen des d’altres pobles del voltant.

Hi ha tres mestres, una d’elles d’anglès, més els tres mestres itinerants de la ZER d’educació física, música i francès i educació especial que també hi participen a l’escola.

 

Actualment ja funcionem amb espais de lliure circulació, tallers i investigació per projectes, metodologia que ha estat molt ben acceptada per les famílies, moltes de les quals ja trien l’escola de Montellà buscant aquesta mirada educativa.

Estem dins el programa Escola Nova 21 amb la il·lusió de poder millorar en la nostra pràctica en la línia d’escola avançada.

Hem co-creat i formem part de la Xarxa Aigüerola. Una associació de centres, professionals i famílies que té l’objectiu de promoure l’educació viva, activa i neurodiversa al Pirineu portant la formació cap al territori.

 

Igual que la ciència, entenem que aquest també serà un projecte en evolució i creixement.

 

1.2       El món en canvi permanent, els avenços de la neurociència.

Durant els darrers anys, la necessitat de millorar les pràctiques d’ensenyament-aprenentatge ha anat en augment. Un dels factors determinants són l’abast dels canvis esdevinguts en el nostre món: la velocitat dels avenços en TIC, el pas cap a l’economia del coneixement i la importància que s’atribueix a les competències necessàries per a adaptar-s’hi.

Atesa la importància dels canvis que tenen lloc i que ens obliguen a redefinir les competències i habilitats fonamentals dels ciutadans del segle XXI, és fonamental repensar els entorns d’aprenentatge, “repensar allò que s’ensenya, com s’ensenya i com s’avalua”.

És des d’aquesta reflexió que sorgeixen els principis que fonamenten aquest projecte i sobre els quals es concretaran els objectius generals i les línies d’actuació.