Context

1.1       L’escola Ridolaina de Montellà: situació, edifici, infants i famílies.

L’escola Ridolaina de Montellà es troba situada al municipi de Montellà i Martinet i és, des de fa anys, un referent en quan a innovació educativa a l’escola rural, molt connectada a l’entorn natural i a les tradicions del poble i de la comarca.

L’escola consta actualment de quatre espais i cuina; el pati, al sud, és un espai educatiu més de l’escola.

Actualment a l’escola hi ha 44 infants, des de P3 a 6è. Algunes famílies no són directament del poble de Montellà sinó que acudeixen d’altres pobles del voltants.

Som 7 mestres que treballem a l’escola, dues de les quals parlen tota l’estona en anglès. Fem l’educació física en anglès i la música en francès.

Funcionem amb espais de lliure circulació, tallers i investigació per projectes moltes de les quals ja trien l’escola de Montellà buscant aquesta mirada educativa.

Treballem amb la il·lusió de poder millorar en la nostra pràctica en la línia d’escola avançada.

Hem co-creat i formem part de la Xarxa Aigüerola. Una associació de centres, professionals i famílies que té l’objectiu de promoure l’educació viva, activa i neurodiversa al Pirineu portant la formació cap al territori.

Igual que la ciència, entenem que aquest també serà un projecte en evolució i creixement.

 

1.2       El món en canvi permanent, els avenços de la neurociència.

Durant els darrers anys, la necessitat de millorar les pràctiques d’ensenyament-aprenentatge ha anat en augment. Un dels factors determinants són l’abast dels canvis esdevinguts en el nostre món: la velocitat dels avenços en TIC, el pas cap a l’economia del coneixement i la importància que s’atribueix a les competències necessàries per a adaptar-s’hi.

Atesa la importància dels canvis que tenen lloc i que ens obliguen a redefinir les competències i habilitats fonamentals dels ciutadans del segle XXI, és fonamental repensar els entorns d’aprenentatge, “repensar allò que s’ensenya, com s’ensenya i com s’avalua”.

És des d’aquesta reflexió que sorgeixen els principis que fonamenten aquest projecte i sobre els quals es concretaran els objectius generals i les línies d’actuació.