Fem

A l’escola apliquem una pedagogia Viva, Activa i Neurodiversa.

Respectem les múltiples intel·ligències dels nostres infants.

Defensem que l’alumne aprèn de dins a fora, com un arbre que, des que neix, porta a dins la llavor tota la informació necessària per créixer i desenvolupar-se en el món que l’envolta. Els adults oferim un entorn atent i estimulant acompanyant aquest procés d’una forma amorosa i respectuosa amb l’infant que creix.

Però el cent existeix
L’ infant
és fet de cent.

L’ infant té
cent llengües
cent mans
cent pensaments
cent maneres de pensar
de jugar i de parlar
cent, sempre cent
maneres d’ escoltar
de sorprendre, d’ estimar
cent alegries
per cantar i comprendre
cent maneres
de descobrir
cent maneres
d’ inventar
cent maneres
de somiar.

L’ infant té
cent llengües
( i encara cent, i cent, i cent)
però li’n roben noranta -nou.

L’ escola i la cultura
li separen el cap del cos.

Li diuen:
de pensar sense mans
de fer sense cap
d’ escoltar i de no parlar
de comprendre sense joia
d’ estimar i sorprendre’s
només per Pasqua i per Nadal.

Li diuen:
de descobrir el món que ja éxisteix
i de cent
li’n roben noranta – nou.

Li diuen
que el joc i la feina,
la realitat i la fantasia,
la ciència i la imaginació,
el cel i la terra,
la raó i els somnis,
són coses
que no van plegades.

Li diuen en definitiva
que el cent no éxisteix.

L’ infant diu:
Però el cent existeix.

Loris Malaguzzi