Concretem: un dia a l’escola

El nostre dia a dia es concreta en activitats lliures i activitats dirigides. Ambdues metodologies de treball es planifiquen a partir del currículum prescriptiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Les activitats lliures es desenvolupen dins dels ambients d’aprenentatge de lliure circulació preparats per aprendre i conviure, on els infants investiguen i es manifesten de manera espontània..

Al matí l’entrada és relaxada, les famílies poden acompanyar als infants durant aquesta estona que és de circulació lliure pels ambients.

L’escola està dividida en cinc ambients d’aprenentatge. Els ambients són entorns estimulants i d’autoaprenentatge on els infants es poden moure lliurement, escollir i desenvolupar-se d’una forma natural en relació als seus interessos i motivacions. Són espais que respecten la diversitat, que tenen en compte en tot moment el ritme individual de cada infant i les diferents intel·ligències múltiples de Howard Gardner. D’aquesta manera donem resposta al desenvolupament de totes les potencialitats i dimensions de la persona

Aquests ambients són: l’Espai dels Somnis (on destaca principalment la intel·ligència viso-espaial, la lingüística i la intra i interpersonal), l’Espai del Món (on es treballa principalment la intel.ligència naturalística i la lògico-matemàtica i viso-espaial), l’Espai dels Artistes (on es destaquen les intel·ligències artístiques, musicals, intra i interpersonal i viso-espaial amb el racó de construccions) , l’Espai de Llengües, el menjador (on es treballa sobretot l’intel·ligència lingüística-verbal) i l’Espai Exterior (on es treballa la corporal-cinestèsica i la naturalística). Els ambients van evolucionant i modificant-se a mesura que el curs avança, sempre responent als interessos i necessitats dels alumnes i proposant nous estímuls.

Cal tenir present que cada alumne té una o més intel·ligències més desenvolupades que les altres i és amb aquesta intel·ligència principal amb la que es relaciona amb el món; però tots els alumnes tenen totes les intel·ligències en major o menor grau. Passa igual amb els ambients, tot i que hi ha una o dues més destacades, totes poden ser-hi presents.

L’estètica a l’espai educatiu és molt important, els ambients són espais bonics molt pensats, amb provocacions que inviten a l’exploració, l’acció i la reflexió.

Les mestres han de dissenyar, preparar i adequar aquests ambients a les necessitats canviants dels infants. Treballar per ambients, per tant, requereix molta organització i una constant recerca de materials de qualitat. L’acompanyament de les mestres en aquest procés d’aprenentatge es centra en una observació directa i contínua que permet que tots els espais de l’escola estiguin ben preparats perquè l’aprenentatge es generi.

L’atenció al currículum a través de materials permet que l’infant vagi treballant amb aquells materials que atenen al seu moment d’aprenentatge.

 

Les activitats dirigides es concreten en propostes dels mestres itinerants, tallers i projectes globalitzats. D’aquesta manera oferim als infants el descobriment de materials, la presa de decisions davant de diverses propostes i el treball cooperatiu.

La neurociència ens ensenya que aprenem també dels altres i que consolidem els aprenentatges fets mitjançant l’expressió dels mateixos als altres.

És per això que a la nostra escola, cada dia hi ha també una estona de rotllana al matí on que els alumnes, mentre esmorzen, tenen l’oportunitat de compartir aprenentatges, dubtes, emocions, suggerències…

La rotllana és un espai on les famílies poden participar si ho desitgen, i on, sovint, rebem visites de persones de fora de la comunitat que comparteixen amb nosaltres algun projecte o realitat diferent.

Com que l’escola participa al programa Fruita a les Escoles, molts dies hi ha fruita que es comparteix a la rotllana.

Com som una escola rural i grans i petits comparteixen l’espai, això és una gran oportunitat perquè els grans revisin i reconstrueixin els seus aprenentatges ajudant als petits i a l’inrevés, els petits aprenen dels grans mitjançant l’observació i la imitació d’allò que seran més capaos mitjançant l’ imientatges ajudant als petits i a l’ç de fer quan creixeran.

De l’observació de les mestres i els diferents interessos dels alumnes sorgeixen tres tipus de projectes: projectes globalitzats més dirigits, projectes de recerca individuals o de petit grup i projectes de grup espontanis.

Els projectes globalitzats són propostes dirigides pels mestres en les que participa un grup gran d’alumnes, sovint per comunitats o bé per interessos. Poden ser exemples d’això la millora del pati de l’escola, l’escriptura i representació d’una obra de teatre o bé el projecte de ZER i els projectes solidaris. Són projectes en els que els alumnes col·laboren amb altres escoles d’arreu del món com Nepal, Gambia o el camp de refugiats de Lesbos.

Els projectes espontanis són aquells que sorgeixen dels alumnes. Ells mateixos fan una proposta, busquen un grup d’iguals amb qui col·laborar i els realitzen demanant l’ajuda dels mestres quan ho necessiten. Aquests són projectes que responen a les seves necessitats de crear activitats per i amb la comunitat. Els alumnes col·laboren entre ells per resoldre un objectiu comú i utilitzant el diàleg com a principal mitjà de treball.

Els projectes de recerca individuals o de petit grups sorgeixen de l’interès de l’alumne. És un temps per treballar e investigar sobre les pròpies inquietuds, a nivell individual o en petit grup. La durada anirà en funció del propi projecte i de l’infant. Al llarg del projecte es tindrà en compte que es treballin les diverses intel·ligències i es tutoritza per part de les mestres.

Entenem que la ciència és un important motor del nostre món i per això és important que els alumnes coneguin el llenguatge científic i la seva metodologia.

Els alumnes tenen l’oportunitat de fer exposicions dels seus projectes a la comunitat educativa, essent aquesta una oportunitat real d’autoavaluar els seus aprenentatges.

A les tardes, els més grans ens retrobem per començar la tarda relaxada i conscientment amb una petita meditació guiada i un temps per plasmar en el diari personal les vivències o inquietuds més recents.

Es combinaran els ambients amb tallers específics, propostes solidàries, sortides setmanals a l’entorn i intercanvi de coneixements i experiències amb persones de la nostra comunitat o del món (mentors i mentores)

 

Les estones de lleure i dels àpats es consideren a l’escola també una oportunitat d’aprenentatge. És per això que no hi ha una estona de pati concret sinó que aquest esdevé un ambient més.

Així mateix, vetllem perquè a l’estona de dinar es respectin també els principis esmentats anteriorment.