REUNIONS DE FAMÍLIES

Us comuniquem les dates de les reunions de famílies en relació a l’adaptació i les informacions relatives al curs. La reunió es realitzarà amb la plataforma Meet. Els tutors i les tutores us enviaran l’enllaç per Dinantia.

Petits/es: P3 4/11/2020
Petits/es: P4 2/11/2020
Petits/es: P5 27/10/2020
Mitjans/es: 1r 21/10/2020
Mitjans/es: 2n 3/11/2020
Mitjans/es: 3r 28/10/2020
Grans: 4t 23/10/2020
Grans: 5è 20/10/2020
Grans: 6è 16/10/2020