Xarxa018

xarxa018

La xarxa 0-18 dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera/Gòtic realitza, des del curs 2000-2001, una feina de coordinació pedagògica i organitzativa per a aconseguir en la zona una millora en la qualitat de l’educació de l’etapa bàsica i una oferta educativa equilibrada i cohesionada que eviti la desigualtat entre els centres i afavoreixi la col·laboració.

Aquesta coordinació s’ha concretat en activitats amb l’alumnat dels centres, amb les famílies (reunions conjuntes 0-6 i 6-18), entre el professorat i grups de treball de directors i directores.

Font: http://xarxa018-1.edubcn.cat/