Plantejament Institucional

Missió

La nostra missió és materialitzar el dret a l’educació bàsica de qualitat (cfr. Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006) per una ciutadania que ha de viure en el món del segle XXI (cfr. Informe Delors).
Formem els nostres alumnes perquè siguin capaços de desenvolupar-se com a persones competents i equilibrades
i ciutadans responsables en una societat plural, diversa i canviant.

Visió

L’escola Pere Vila aspira a ser un centre educatiu de referència per l’entron i per la ciutat perquè vol:

– ser un centre acollidor i inclusiu, capaç d’atendre amb qualitat tot l’alumnat tot donant resposta a les seves necessitats educatives i d’estils d’aprenentatge

– ser un centre on l’alumnat pugui gaudir d’una experiència emocional positiva que els permeti créixer i aprendre en un context afavoridor pel seu desenvolupament com a persones i ciutadans en col·laboració amb les famílies;

– ser un centre que faciliti als mestres i altres professionals les condicions òptimes pel desenvolupament de la tasca docent amb qualitat;

– ser un centre que activi la sensibilitat envers la diversitat, l’interès pel coneixement i el sentiment de pertinença al centre de tots els membres de la comunitat educativa;

– que tots el seu alumnat assoleixi les competències bàsiques que els permeti un aprendre a aprendre al llarg de la vida;

– que tot l’alumnat desenvolupi l’interès pel coneixement en les diverses vessants: pensament, ciència, literatura, llengües estrangeres, arts plàstiques i música;

– ser un centre que fomenti el treball rigorós, en equip i cooperatiu;

– ser un centre que col·labori, participi i es coordini amb els altres centres, els serveis i les entitats de l’entorn social del territori per a sumar esforços i oferir una educació coherent;

– ser un centre innovador, tot recordant els seus origens i la seva història, i oferir una continuïtat de tota l’etapa obligatòria mitjançant la coordinació amb l’Institut Pau Claris fins a l’assoliment de l’Institut-Escola.

– participar en l’assoliment de la cohesió social oferint un servei on tots els alumnes i les alumnes gaudeixin de l’escola com una oportunitat de convivència i aprenentatge que els permeti superar les diferències per raó d’origen social o econòmic.

Valors

L’Escola Pere Vila defineix com a propis aquests valors que són compartits per la major part dels membres de la comunitat educativa i que s’han d’entendre des de la perspectiva dels pilars per una educació del s. XXI (aprendre a fer, aprendre a viure junts, aprendre a aprendre i aprendre a ser):

  • el respecte al pluralisme.
  • la pau i la convivència.
  • la coeducació.
  • la participació i el treball en equip.
  • l’esperit crític i la responsabilitat.
  • la creativitat.
  • la comunicació amb les famílies.
  • la col·laboració amb l’entorn social.
  • el respecte al medi ambient i la sostenibilitat.
  • els hàbits saludables.
  • la diversitat cultural i lingüística.
  • la innovació pedagògica.
  • el sentit de l’humor