Material escolar

[no_toc]

Quota de material

Quota única globalitzada 160€ 
Infantil
Material fungible i paperMaterial fungible Llibres de text i material curricularllibres text

Sortides

sortides

Primària
Material fungible i paperMaterial fungible Llibres de text i material curricularllibres text

Sortides

sortides

Piscina (1r i 6è)

piscina

 

Forma de pagament

Ingrés en compte de l’Escola (informa’t a la secretaria de l’escola)

  • En cas de fraccionar el pagament, la quota ha d’estar íntegrament abonada abans de gener.
  • En un sol termini: fins al 30 d’octubre de 2019
  • En tres terminis:
    • 1r termini: abans del 30 de setembre de 2019
    • 2n termini: abans del 30 de novembre de 2019
    • 3r termini: abans de 30 de gener de 2020

Llibres de text i material curricular

L’escola Pere Vila participa en el Programa de reutilització de llibres de text i material didàctic del Departament d’Educació. També comptem amb el suport econòmic del Districte de Ciutat Vella.

Aquestes subvencions permeten que part dels llibres de text i altre material curricular sigui reutilitzat i d’ús col·lectiu, el que significa un estalvi important per les famílies i ofereix a l’alumnat una experiència real de responsabilitat i sostenibilitat.

L’aportació anual que fa la família per cada fill/a inclou les despeses del material fungible d’ús comú i pel lloguer i la reposició dels llibres reutilitzats.