Material escolar

Quota de material

Quota única globalitzada 160€ 
Infantil
Material fungible i paperMaterial fungible Llibres de text i material curricularllibres text

Sortides

sortides

Primària
Material fungible i paperMaterial fungible Llibres de text i material curricularllibres text

Sortides

sortides

Piscina (1r i 6è)

piscina

 

Forma de pagament

Ingrés en compte de l’Escola.

  • En cas de fraccionar el pagament, la quota ha d’estar íntegrament abonada abans de gener.
  • En un sol termini: fins al 30 d’octubre de 2018
  • En tres terminis:
    • 1r termini: abans del 30 de setembre de 2018
    • 2n termini: abans del 30 de novembre de 2018
    • 3r termini: abans de 30 de gener de 2019

Llibres de text i material curricular

L’escola Pere Vila participa en el Programa de reutilització de llibres de text i material didàctic del Departament d’Educació. També comptem amb el suport econòmic del Districte de Ciutat Vella.

Aquestes subvencions permeten que part dels llibres de text i altre material curricular sigui reutilitzat i d’ús col·lectiu, el que significa un estalvi important per les famílies i ofereix a l’alumnat una experiència real de responsabilitat i sostenibilitat.

L’aportació anual que fa la família per cada fill/a inclou les despeses del material fungible d’ús comú i pel lloguer i la reposició dels llibres reutilitzats.

Equip escolar Infantil (P3,P4 i P5)

Equip escolar

equip escolar Infantil

 

 

Equip escolar Primària (12, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è)

Equip escolar Primària

 

Material per anar a piscina

material piscina