Vinculacions i Coordinacions

L’Escola Pere Vila forma part de la Xarxa de Coordinació 0-18 dels Barris de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera/Gòtic (formada per les EBM Carabassa, Portal Nou i Puigmal, els CEIP Baixeras, Cervantes, Parc de la Ciutadella i Pere Vila i els IES Pau Claris i Verdaguer). Aquesta entitat que ha rebut el Premi Catalunya Educació 2008, treballa des del curs 2000-2001 en coordinació i col·laboració entre els centres per millorar la qualitat de la seva educació.

L’alumnat de l’Escola Pere Vila continuen els estudis de l’etapa obligatòria (ESO i Batxillerat) a l’Institut Pau Claris o a l’Institut Verdaguer amb els que ens uneixen vincles administratius i de continuïtat pedagògica.

Amb l’Institut Pau Claris, ubicat a l’edifici de l’Escola de nenes de l’antic Grup Escolar “Pere Vila”, compartim història, espais, activitats i serveis (programa Èxit, padrins de lectura, biblioteca, servei de menjador, cant coral, classes d’àrab…). Actualment estem treballant per aconseguir una coordinació organitzativa, pedagògica i curricular que ens permeti avançar cap a una oferta educativa 3-16 continua.

Treballem conjuntament amb les escoles bressol municipalsEBM Carabassa, EBM Portal Nou i EBM Puigmal amb l’objectiu d’oferir un servei educatiu cohesionat.

Col·laborem, juntament amb l’AMPA, amb laCoordinadora d’AMPA del Barri Fort Pienc que preten vehicular una estreta col·laboració entre les escoles públiques del barri.