Història

El “Grup Escola Pere Vila” va ser inaugurat l’any 1931 juntament amb altres deu grups escolars, dins del projecte de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona per la millora de l’escola pública de la ciutat dinamitzat per Manuel Ainaud.

Manuel Ainaud ideà també el Patronat Escolar de l’Ajuntament de Barcelona (1922), gràcies al qual pogué formar i triar els mestres que infongueren l’esperit de la nova pedagogia als grups escolars. “A través d’aquest organisme Ainaud emprengué la seva obra a favor d’unes escoles noves. En col·laboració amb l’arquitecte Josep Goday, que projectà uns excel·lents edificis i, entre els anys 1917 i 1934, creà un conjunt d’escoles que ràpidament adquiriren un prestigi internacional: els grups Baixeres, Lluís Vives, Pere Vila, Milà i Fontalals i Ramon Llull i les escoles del Bosc, del Mar, del Guinardó, de la Farigola i de Vil·la Joana.”

Aquest projecte, recollit al llibre Les construccions escolars de Barcelona, editat al desembre de 1921 per l’Assessoria Tècnica de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament, va ser aturat durant la dictadura del general Primo de Rivera.

Manuel Ainaud fou destituït però, caiguda la dictadura, fou reposat en el seu càrrec (1930) i novament emprengué la tasca interrompuda, que continuà fins al final de la seva vida.

La tasca de renovació pedagògica i de dignificació de l’escola pública de Barcelona fou escapçada per la dictadura franquista; els membres dels Grups Escolars van ser depurats. Separat del seu lloc de treball el 1939, el director del “Grup Escolar Pere Vila”, Félix Martí Alpera, així com molts altres mestres, van ser substituïts per persones afins al règim.

Pere Vila i Codina

Comerciant i filantrop. Sense instrucció, hagué de cercar feina a Barcelona (1875), i poc després emigrà a l’Argentina, on s’enriquí amb el comerç de cereals i s’instruí. S’establí a Rosario de Santa Fe, on creà importants plantacions. En morir, féu diverses deixes a les Oluges, Cervera, Lleida i Barcelona per a la instrucció d’infants. L’ajuntament de Barcelona creà, amb aquesta donació, el Grup Escolar Pere Vila (1920) i una biblioteca popular del mateix nom.

Font: http://www.enciclopedia.cat

La Vida d’en Pere Vila. Animació audiovisual. Text extret de l’auca elaborada per totes les classes de l’escola en el 75è aniversari de la seva inauguració.

Taller dels alumnes de primer. Curs 2007-2008.