Agenda21

Pretenem potenciar i articular dins la comunitat educativa el debat sobre l’ús sostenible dels recursos naturals i el consum responsable per tal de despertar entre l’alumnat i la comunitat educativa uns sentiments i uns hàbits de solidaritat i de respecte vers el medi ambient i també activar la consciència de la necessitat de participar en totes aquelles qüestions que afecten la col·lectivitat.

L’Agenda 21 a l’escola es concreta en una sèrie d’actuacions i activitats vertebrades per aquests objectius:

– Valorar la situació real del centre quan a l’Agenda 21.
– Sensibilitzar i implicar l’alumnat i les famílies en la sostenibilitat.
– Reutilitzar els materials.
– Reduir residus.
– Recollir selectivament els residus que generem per facilitar-ne el reciclatge.
– Avançar en l’ús responsable de l’energia.
– Compartir amb tota la comunitat educativa (alumnat, famílies, professorat, entorn…) els objectius i les activitats per fer l’escola més sostenible.