L’escola

La nostra escola té com objectiu prioritari desenvolupar al màxim les capacitats de tots els alumnes, com a principi fonamentador de l’equitat i garantia de la cohesió social.

Vol donar una atenció educativa de qualitat, compromesa amb l’entorn, entenent l’educació com una responsabilitat compartida amb les famílies, el municipi i les administracions públiques, amb un equip de professionals que comparteixin un interès comú: les ganes i la il·lusió de treballar plegats per tots els nens i nenes, potenciar el seu creixement personal intel·lectual i fer-los competents per a la vida.

Sabem que la darrera finalitat de l’educació és aprendre a conviure amb els altres i amb la natura, per això hem de focalitzar els nostres esforços en establir un equilibri entre el saber i el ser, i desvetllar l’harmonia personal i l’harmonia dels altres i aconseguir una vida digna i compromesa amb les altres.

El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge de la nostra escola. Es declara aconfessional i respecta les diferents creences i ideologies sempre i quan no es vulnerin els drets de les persones.

Els objectius i les activitats del centre giren entorn a dos grans objectius la millora dels resultats acadèmics i la cohesió social.