Sortides

A l’escola creiem que l’aprenentatge ha de ser actiu, vivencial, engrescador i motivador; per tot això donem molta importància a les sortides i colònies escolars. L’objectiu d’aquestes sortides, a més de conèixer l’entorn està sempre relacionat amb el currículum i els projectes que es treballen durant el curs. La realitat que ens envolta ens proporciona els elements complementaris a la tasca educativa diària i moltes vegades és el punt de partida de projectes comuns de cicle i/o d’escola.