Acollida

L’escola ofereix el servei d’acollida matinal de 8:00 a 9:00 del matí.

A la tarda també s’ofereix el servei d’acollida de tarda. L’horari és de 16:30 a 17:30.

El servei està gestionat per l’empresa AUSOLAN, que també porta la gestió del menjador.