Menjador escolar

COM TREBALLEM

La tasca que realitzen els nostres monitors és una tasca educativa.

Durant el servei es transmeten hàbits higiènics alimentaris, valors socials i actituds de responsabilitat mediambientals, sostenibles i solidàries.

Els nostres objectius es transmeten a través de l’adquisició d’hàbits diaris però hem de tenir present que els monitors necessiten que a casa, vosaltres com a pares, també treballeu en la mateixa línia.

OBJECTIUS EDUCATIUS

  • Cobrir les necessitats nutricionals dels nens i nenes.
  • Transmetre hàbits higiènics i alimentaris.
  • Introduir tots els aliments necessaris per a la correcta alimentació.
  • Afavorir l’aprenentatge dels bons hàbits a taula.
  • Promoure l’adquisició d’hàbits , tant socials que faciliten la convivència, com de les actituds que afavoreixen l’autonomia del nen/a.
  • Promocionar un paper actiu, de diàleg i comunicació per part dels alumnes en el procés educatiu i en el quotidià del migdia.
  • Utilitzar el joc i les activitats lúdiques com a eina socialitzadora.
  • Promoure el joc tradicional per transmetre trets de cultura popular .
  • Adquirir a través del nostre programa educatiu accions quotidianes relacionades amb la sostenibilitat, el medi ambient i la justícia social.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Rebreu periòdicament:

Informe diari P3: Que us informarà de com ha dinat el vostre fill i si ha descansat.

Informe trimestral: Que us informarà sobre el comportament del nen/a , adquisició d’hàbits, relació amb els companys, monitors…

MENÚS

Cada mes estarà a la vostra disposició la previsió de menús diaris.

A la planificació de menús col·laboren un equip d’especialistes en els quals s’implica el Dept. de diatètica i Nutrició i un equip de caps de cuina experts en alimentació infantil.

Els nostres menús segueixen les recomanacions que marca la Generalitat de Catalunya.

Veureu la introducció d’aliments de producció ecològica i proteïna vegetal i menús sense proteïna animal assenyalats amb V als menús.

Podreu gaudir de jornades gastronòmiques especials relacionades amb les festes tradicionals.

DIETES

Hi ha la possibilitat de demanar una dieta alternativa per aquells nens que tinguin una indisposició puntual. Cal donar avís als coordinadors de menjador abans de les 9.30 de matí.

Per motius d’al·lèrgies o intoleràncies a aliments es farà un menú personalitzat i adaptat  sempre i quan es porti un certificat del metge que així ho acrediti.

ACTIVITATS

A les hores de lleure els monitors/es porten a terme un programa de dinamització i activitats de pati. La participació és voluntària tot i que es motiva als nens i nenes a participar de les activitats lúdiques. Es potencia el joc tradicional i els diferents jocs de pati per treballar la socialització i la companyonia entre els alumnes. Conjuntament amb l’escola se celebren les festes i les tradicions catalanes. Les actituds sostenibles i les accions quotidianes de respecte al medi ambient estaran presents en les activitats programades.

SISTEMA DE PAGAMENT 

El preu de menjador  és de 6’19 €