Biblioteca

La nostra biblioteca ja té nom:

LA CAMBRA DELS SOMNIS.

Aquest nom tan bonic l’hem escollit entre tots els qui formem part de l’escola. Volem agrair des d’aquí la gran participació de totes les famílies que heu col·laborat en la tria d’aquest nom.atrapasomnis

Ara que ja tenim nom, volem decorar l’espai també entre tots i que cada familia pugui aportar un element decoratiu a la nostra biblioteca. Us hem proposat de fer atrapasomnis per poder-los penjar del sostre i donar un ambient acollidor; així quan entrarem a la biblioteca, será  talment com entrar dins d’un somni, com ben bé el seu nom ens diu.

Moltes gràcies a tots i molt aviat us convidarem a entrar a la nostra cambra dels somnis!!!

Accés al catàleg