5. Consell escolar (composició i acords). Pressupost i liquidació.

El Consell Escolar és el màxim òrgan de govern del centre.

Actualment el componen les següents professionals:

Equip Directiu.

6 membres del claustre,

5 membres de famílies,

1 representant de l’AMPA,

1 representant del Personal d’Administració i Serveis,

1 representant del Personal d’Atenció Educativa i

1 representant de l’Ajuntament de Manresa.

 

Acords de consell escolar. (02/10/2019)

– S’acorda el dia i l’hora del Consell Escolar.

– S’aprova l’acta número 5 del curs 2019-2020.

– S’aprova el document d’autorització per desar el mòbil a secretaria.

– S’aprova el canvi d’entitat bancària, a Caixabank.

– S’aprova la Programació General Anual del curs 2019-2020.

– S’aprova la participació del centre al programa de la Fundació del Barça contra el bullying.

 

Acords Consell Escolar. (29/01/2020):

1. Aprovació de la liquidació general i del menjador del 2019.

2. Aprovació del pressupost general i del menjador del 2020.

 

Pressupost i liquidació.

Liquidació pressupost 2018.

Liquidació pressupost menjador 2018.

Pressupost 2019.