9. Perfil del contractant.

Informació sobre el concurs al servei menjador juny 2020.

0.0 Resolució d’inici expedient

0.1 Informe justificació necessitat contracte

0.2 Prescripcions tècniques

0.3 Plec de clàusules administratives

0.4 Informe justificatiu del preu

La visita a les instal·lacions s’ha fet el 10 de juny. La resta de qüestions es resoldran per correu electrònic.

Enllaç a la Plataforma Pública de contractació.

Darrer dia per presentar ofertes: 25/06/2020 a les 12h.

Rectificació informació mitjana comensals:

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Total
Dies 13 23 19 13 18 18 9 112
Assistència nens 990 2485 2614 1807 2498 2576 1305 14275
Assistència mestres 133 133 133 133 133 133 133 931
Mitjana nens 76,15 108,04 137,58 139,00 138,78 143,11 145,00 127,5
Mitjana mestres 10,23 5,78 7,00 10,23 7,39 7,39 14,78 8,3

Acta mesa contractació, sobre A

Acta número 2, sobre B

Acta número 3, sobre B

Acta número 4, sobre C

Atesa la reclamació presentada per l’empresa Hostesa informem que la nova valoració dels sobres C serà el proper dijous 16 de juliol a les 12h a la sala de mestres. Aquest acte és obert.

Acta número 5, sobre C

.Acta número 6, sobre C

Resolució adjudicació