2. Equip humà 2020-21

Equip Directiu

Director     Lluís Cano: perfil professional.
Cap d’Estudis     Jaume Parcerisa: perfil professional.
Secretària     Anna Seoane: perfil professional.

Educació Infantil

Groga       Marina Cano.
Verda        Gemma Vilellas.
Blanca      Ricard Rubis.
Taronja    Mònica Xuclà.
Lila          Judit Chinchilla.
Blava         Marta Planes Calsina.
Mestres de reforç i suport    Anna Servitja, Anna Garriga i Anna Seoane.
Tècnica Ed. Infantil     Anna Ginestà.

Cicle Inicial

1r A     Ester Solernou i Montserrat Subirana.
1r B   Anna Guitiérrez i Montserrat Gómez.
1r C     Glòria Boix.
2n A    Vanesa Casas.
2n B    Carme Roca.
2n C    Jaume Serra.
Reforç i suport: Antònia Torrents (religió), Núria Casas (sciene) i Laia Azorín (CAD)

Cicle Mitjà

3r A    Roser Tort.
3r B    Gemma Cassà.
3r C  Laura Astallé i Mercè Mauriz
4t A     Núria Pérez.
4t B     Mireia Gràcia.
4t C     Eva López.
Reforç i suport: Montse Pujol (EES), TIS i Marta Gómez (CAD i Science) i Jaume Parcerisa.

Cicle Superior

5è A     Mercè Fort.
5è B   Marta Planes Esteve.
5è C     Eduard Serra.
6è A    Montse Varela.
6è B    Anna Marsinyach.
6è C     Xavier Corbinos.
Reforç i suport: Cristina Trapé (CAD), Laia Borràs (Science) i Lluís Cano (música)

Especialistes

Atenció a la diversitat     Anna Seoane, Anna Ginestà, Laia Azorín, Marta Gómez, Montse Pujol, Cristina Trapé, Elisabet Marquès i ES.
Educació Física     Ester Solernou, Jaume Serra, Mireia Gràcia i Xavier Corbinos.
Música     Vanesa Casas, Laura Astallé, Lluis Cano i Mercè Mauriz.
Anglès     Glória Boix, Eva López i Eduard Serra.
Religió Catòlica     Antònia Torrents.
Science: Núria Casas, Marta Gómez i Laia Borràs.

Personal no docent

Administrativa     Sílvia Palau.
A.T. Manteniment     Salvador.