1. L’Escola la Font

Cooperativa, inclusiva i competencial.

L’Escola la Font és un centre educatiu que imparteix dues etapes: el segon cicle d’Educació Infantil i l’Educació Primària.

Som un centre oficialment de doble línia, però internament ens organitzem per aules multinivell a Educació Infantil i en triple línia a Educació Primària.

La línia pedagògica del centre es basa en el treball cooperatiu, la inclusió de tot l’alumnat i el treball per competències.