Menjador escolar

MENÚ 

PLA DE MENJADOR
      PUNTS DEL PLA DE FUNCIONAMENT

 1. El servei de menjador començarà a funcionar el primer dia de curs i s’acabarà l’últim dia de curs. Els alumnes de la Llar gaudiran del servei de menjador fins al dia 30 de juny.
 2.  Per a l’elaboració dels menús es tindrà en compte l’equilibri dietètic, la variació i presentació dels aliments.
 3. Per a dur a terme l’activitat de menjador, els alumnes faran ús de les següents instal·lacions: Cuina, menjador, pati i els lavabos, ubicats als vestidors de les nenes.
 4. Els dies de mal temps, els alumnes d’infantil utilitzaran l’aula d’idiomes per a jugar o veure una pel·lícula, la resta utilitzaran la biblioteca de la 1a planta per veure una pel·lícula.
 5. Els monitors tindran cura, permanentment, de la bona utilització del material i les instal·lacions del centre.
 6.  Els alumnes de la Llar menjaran a banda amb la professora responsable. Després de dinar faran la migdiada.
 7.  Els alumnes de P3, P4 i P5 menjaran a banda amb la professora responsable. Després de dinar es rentaran les dents i aniran a jugar al pati amb la monitora responsable.
 8.  Els alumnes de Primària i ESO dinaran al menjador. Després de dinar, es rentaran els dents i aniran a  jugar al pati sota la supervisió del professor responsable.
 9. Per tal de seguir la mateixa línia educativa, els monitors controlaran que els alumnes es rentin les mans, entrin en fila al menjador i s’asseguin  sempre al mateix lloc per a dinar. També seran els encarregats que tots els alumnes es rentin les dents després de dinar.
 10. El control d’assistència de l’alumnat al menjador anirà a càrrec de la secretaria del centre.
 11. De la tramitació de les beques i ajuts del menjador se’n farà càrrec el centre, sempre i quan les famílies presentin la documentació necessària en els terminis establerts.
 12. Tots els alumnes del centre podran fer ús del servei de menjador. Els que ho facin diàriament hauran d’omplir a secretaria la fitxa d’inscripció.  Cada trimestre es farà un informe que explicarà a les famílies com menja i es porta l’alumne al menjador. A aquests alumnes se’ls carregarà el rebut corresponent al banc. El fet de tenir retornat un sol rebut del servei de menjador suposarà la baixa automàtica de l’alumne d’aquest servei. La resta d’alumnes del centre també podran fer ús del servei de menjador de forma esporàdica. Per a fer-ho cal que ho diguin a la secretaria del centre abans de les 9’30 hores. En el moment de comunicar-ho faran el pagament del servei. També hi ha la possibilitat de comprar un abonament de 10 dinars. La família que els compri, els podrà utilitzar el dia que consideri oportú. Això sí, haurà d’avisar a la secretaria del centre a les 9 hores.
 13.  El centre penjarà en aquesta mateixa pàgina el menú diari cada mes.
 14.  El centre farà arribar als pares l’ANNEX 1 del Pla de Funcionament, que conté els requisits bàsics i les normes de convivència aplicables a l’alumnat usuari del servei.
 15.  Els annexos  formen part del Pla de Funcionament i obliga igualment tota la comunitat educativa.
 16. Aquest Pla de Funcionament es revisarà durant el mes de juliol de cada any, per tal d’adaptar-lo als possibles canvis que s’hagin produït.