Serveis digitals

 

L’oferta de serveis digitals constitueix un element molt important de l’engranatge del centre educatiu.

Els serveis que actualment estan en funcionament són:

  • La plataforma clickedu. Una plataforma de gestió acadèmica i de centre que proporciona a l’alumne un entorn d’aprenentatge, comunicació, interacció i treball.  Aquesta té la funció d’agenda d’estudis ( espai de calendari d’aula)  que ajuda a l’alumne a la correcta planificació de les seves tasques, un espai d’ampliació de continguts, control de faltes d’assistència i possibles incidències i gestió del docent.  Aquest entorn obre les portes a un  nou canal de comunicació  fluïda entre família i escola.
  • El centre disposa d’un entorn Moodle que utilitzen els alumnes de segon cicle de l’ESO.
  • Els blogs d’aula: les aules des de la llar d’infants fins a 6è de primària disposen d’un blog d’aula, on s’expliquen i es mostren les activitats i esdeveniments més importants per als vostres fills.
  • El centre està present a les xarxes socials a través d’un compte de Twitter i de Facebook.
  • Actualment el centre està dins de la xarxa nodes, un espai per a referenciar el nostre centre  les activitats que es duen a terme.