FENT CAMINS…

Fent camins amb les lletres, el nom, la paraula i la frase comencen a construir les nostres històries.

Ens agrada  treballar l’equilibri seguint camins que ens porten a una lletra, identificar el seu so i reproduir-lo, intentar identificar i construir  les paraules dels contes, les de les joguines,  les del calendari d’advent. També ens ho passem molt bé escrivint a la pissarra, a terra, ordenant les paraules que formen una frase o inventar-ne de noves amb els pictogrames.

Durant el primer trimestre hem treballat molts dies a l’aula de psicomotricitat,   la petita biblioteca del passadís, o a la rotllana  i no hem fet servir poc  el paper. La majoria de nens i nens  estem molt interessats/des per la lectoescriptura.

Cliqueu la imatge

RACONS

El mes d’octubre vam donar continuïtat al  treball per racons iniciat a P3. Fem dues sessions setmanals, una al matí i l’altra a la tarda. La del matí  ofereix espais d’aprenentatge amb activitats concretes de  lectoescriptura, matemàtiques i expressió artística. L’adult gestiona les agrupacions dels alumnes i la seva rotació pels diferents racons.  La proposta de la tarda és oberta, s’ofereixen diferents espais amb activitats manipulatives i totalment autònomes. Els infants trien lliurement què volen fer i no hi ha grups constituïts. Aquestes propostes poc dirigides pretenen potenciar l’autonomia personal, l’autorregulació, la decisió personal,  la motricitat fina, la creativitat i la llibertat personal entre d’altres objectius.

Cliqueu a la foto