Oferta educativa

Escola d’Educació Infantil i Primària.
El centre és de dues línies, dos grups-classe per nivell, i ofereix ensenyament d’Educació Infantil (3 – 6 anys) i d’Educació Primària (6 -12 anys).