Història

L’escola Joan  Maragall de la Llagosta neix per una necessitat imperiosa d’escolaritzar una població infantil en vertiginós increment que sobrepassava les possibilitats educatives que oferia l’any 1974 l’escola pública Sagrada Família (SAFA) i les dues privades Balmes i GILPE.

El poble de la Llagosta des del començament de la dècada dels 60, i degut a la formació i creixement del polígon industrial, es multiplicava de tal manera que cap servei podia atendre tal empenta. Els serveis, en general, van ser deficitaris fins a la darrera dècada del segle XX.

En aquest context neix l’escola Joan Maragall al setembre de 1974. Després de treballar a corre-cuita tot l’estiu en un tipus de construcció ràpida amb la pretensió que al setembre l’escola entrés en funcionament. Així apareix l’edifici amb l’objectiu de mantenir-lo  només 11 anys.

Aquesta escola encara és coneguda entre la gent madura com escola Carrero Blanco (Almirant i president del govern amb Franco i mort en atemptat d’ETA  l’any 1973). Aquesta denominació es va canviar per la de Joan Maragall l’any 1981 a petició de la comunitat escolar i l’Ajuntament.

L’edifici de l’escola va estar en funcionament durant 35 anys i encara avui continua funcionant com escola d’adults, caserna de la policia municipal i oficines de l’ajuntament.

Es va construir per atendre 8 unitats, però el primer any va quedar petit i a l’estiu següent es van fer obres de remodelació per a convertir-lo en escola de 16 unitats. L’any 1980 va arribar a funcionar amb 24 unitats i ràtio de 35 alumnes per aula; això sí, contant amb les aules de sobre del mercat municipal, que quan van quedar buides es van convertir en la primera escola de formació professional del municipi.

Aquesta va ser una raó més per la construcció d’una nova escola pública: Les Planes.

L’inici del servei d’aquesta escola va coincidir amb una forta davallada dels naixements i va començar al 1988 una llarga època de baixada de matrícula que va obligar any rere any  a tancar aules i convertir l’escola Joan Maragall en escola d’una línia.

En aquest període va començar una activitat extraescolar nova: el casal dels dissabtes, que estava  organitzat sota el patrocini de l’AMPA pel grup Dijoc.

Igualment, l’escola Joan Maragall va acollir en horari de tarda-nit l’escola d’adults fins l’any 1997.

Curiosament, quan l’escola estrena el nou edifici del passeig Pintor Sert, l’edifici vell es converteix en seu permanent de l’escola d’adults.

L’any 1983 es construeix el parvulari (ja estava prevista la baixada d’edat d’escolarització a l’educació infantil). El curs 1991-1992 es comença a atendre al parvulari els nens de 3 anys en aplicació de la LOGSE.

L’edifici de preescolar ocupava el terreny que fa cantonada entre els carrers Estació i Pintor Sert; pastilla, que passat el temps serà ocupada per tres institucions escolars: escola bressol Cucu-tras, IES Marina i el nou Joan Maragall.

Curiosament, l’antic edifici del parvulari és l’espai no construït ja que ocupava exactament l’espai que avui és el pati de l’escola.

El canvi de l’activitat escolar al nou edifici es va fer l’any 2009.

La fluctuació del volum de la demanda s’ha anat movent ja que aquella baixada iniciada al 82 torna a pujar als finals del 90 amb l’arribada de la població emigrant i té el punt més alt al 2011 en què es va haver de triplicar un P-3. El curs 2016-2017, segurament per efecte de la crisi, torna a baixar la demanda de llocs escolars i la Llagosta tanca un aula de P-3.

L’escola Joan Maragall manté orgullosament el record d’haver estat la primera escola del municipi en matricular un alumne amb discapacitat quan a Espanya es comença a escolaritzar aquests nens dintre de les aules ordinàries.

Igualment va ser la primera escola que va matricular el primer alumne nouvingut procedent de Marroc.

En aquestes breus línees no es parla, encara que en són moltes, les vivències, emocions, records i anècdotes que la tasca escolar i la convivència ha produït en la comunitat escolar des del seu naixement.

Jose Luis Mediavilla (mestre jubilat i actual col·laborador)

imagen2imagen1