Calendari del curs

INICI DE LES ACTIVITATS DEL PROFESSORAT:  3 de setembre de 2018.
INICI DE LES CLASSES: 12 de setembre de 2018

 

INCORPORACIÓ GRADUAL P-3: 12, 13 i 14 de setembre

 

VACANCES DE NADAL   del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos.

 

VACANCES DE SETMANA SANTA: del 13 al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

 

ACABAMENT DE LES CLASSES: 21 de juny de 2019.

 

ACABAMENT DE LES ACTIVITATS DEL PROFESSORAT: 28 de juny  2019.

 

HORARI LECTIU INFANTIL I PRIMÀRIA

-matí de 9 a 12:30h

-tarda de 15 a 16:30h

 

DIES FESTIUS

 

Per l’any 2018                                         Per l’any 2019

-10 de setembre  (festa local)             4 de març(lliure disposició)

-2 de novembre(lliure disposició)        18 de març(lliure disposició)

-7 de desembre (lliure disposició)        19 de març (festa local)

Aquells altres que determini la disposició corresponent del Departament de Treball i indústria.

Dies de jornada continuada de 9 a 13h 

-21 de desembre de 2018

– del 10 al 21 de juny de 2019

Horari de l’AMPA:  divendres  de 16:30 a 17:30h