Llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Aquestes són les llistes d’alumnes admesos al nostre centre pel proper curs 2020-2021 i dels que resten a la llista d’espera per si es genera cap vacant. Els alumnes de la llista d’espera resten pendents de què la Comissió de Garanties d’Admissió, que es reunirà al llarg del juliol, els assigni una plaça en algun centre i aquest es posarà en contacte amb ells per tal de formalitzar la matrícula.

LLISTA D’ALUMNES ADMESOS

LLISTA D’ALUMNES EN LLISTA D’ESPERA

Matrícula 2020-2021

PROCEDIMENT PER FER LA MATRÍCULA PEL CURS 2020-2021

El període per fer la matrícula dels alumnes assignats al nostre centre pel proper curs 2020-2021 és del 13 al 17 de juliol ambdós inclosos.

El procediment que han de seguir les famílies per fer aquesta matrícula és el següent:

1r.- Accedir a l’aplicatiu de Cita Prèvia des d’aquest enllaç: CITA PRÈVIA i fer la reserva de dia i hora.

2n.- Omplir aquest formulari de matrícula

3r.- El dia i hora reservats ha de venir només una persona: pare, mare, tutor o tutora legals i portar la següent documentació:

  • Formulari de matrícula (aquest que han omplert abans)
  • Fotocòpia del carnet de vacunes de l’alumne/a (només dels fulls on surten totes les vacunes que té l’alumne/a)
  • 2 Fotos carnet de l’alumne/a
  • (NOMÉS PER A P3) Un full amb 10 còpies de la foto de carnet de l’alumne/a

Per a qualsevol dubte poden trucar al telèfon 938950956, o enviar un correu a l’adreça: a8016811@xtec.cat