Projecte educatiu

L’eix vertebrador del nostre PROJECTE EDUCATIU és l’alumnat.

MISSIÓ
Som una escola que afavoreix la convivència entre la comunitat educativa, que optimitzem els recursos i atenem la diversitat del centre.

VISIÓ
Pretenem ser una escola de referència amb el compromís de treballar per la qualitat de l’ensenyament, innovadora, que afavoreixi la convivència entre tots els membres que intervenen en el procés educatiu, que treballi amb i per a la diversitat, que formi persones crítiques i compromeses amb la societat actual i que estigui oberta a les noves metodologies i tecnologies.

Els VALORS que identifiquen la nostra escola són: transparència, diàleg, convivència, respecte, igualtat, equitat, pluralitat, solidaritat, valors medi ambientals, de sostenibilitat i de participació democràtica.

Les línies bàsiques que el caracteritzen són afavorir el procés de desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat, educar en la diversitat promovent el respecte pels drets de les persones i els principis bàsics de convivència, facilitar el desenvolupament dels aprenentatges, infondre els valors que ens identifiquen i promoure actituds responsables en relació a les persones i l’entorn.

L’excel•lència passa per donar l’oportunitat
d’aprendre a aprendre.