Autoritzacions

DECLARACIÓ RESPONSABLE – INFANTIL

DECLARACIÓ RESPONSABLE – PRIMÀRIA

AUTORITZACIÓ PER ADMINISTRAR MEDICAMENTS

AUTORITZACIÓ PER RECOLLIR ELS ALUMNES