Menjador

Disposem d’un servei de menjador escolar amb cuina al mateix centre. Aquest servei és gestionat per l’AMPA  de l’escola.

Si voleu gaudir d’aquest servei de manera continuada, és imprescindible que les famílies presentin a la secretaria de l’AMPA el full de sol.licitud degudament omplert i signat.

El pagament dels imports dels rebuts es farà per avançat la primera setmana de cada mes mitjançant domiciliació bancària. En aquells casos que l’entitat bancària retorni el rebut, les famílies rebran una comunicació on se’ls informarà d’aquest retorn i hauran d’abonar el rebut directament a la secretaria de l’AMPA. Els retorns de rebuts es gravaran amb un recàrrec.

En cas d’absència al menjador es descomptarà la quantitat corresponent al cost del menjar del rebut del mes següent, però no el cost de personal. La quantitat s’establirà a l’inici del curs.

Per fer ús del servei de menjador és necessari estar al corrent del pagament.

Per fer ús del servei de forma eventual, els tiquets de menjador es posaran a la venda a la secretaria de l’AMPA de dilluns a divendres de 08:30 h a 10:30 h.

Per fer ús d’aquest servei de menjador eventual, cal lliurar un tiquet de menjador a la secretaria de l’AMPA el mateix dia. Si no es lliura aquest tiquet no es podrà fer ús del servei.

Per a més informació: