A més a més…

L’escola ofereix tot un seguit de sortides, colònies, tallers i d’altres iniciatives per fer més vivencial l’aprenentatge al llarg de tot el curs, com ara:

– Teatre en anglès.

– Sortides relacionades amb les programacions de cada cicle.

– Colònies a P5 i 6è.

– Participació en projectes solidaris: Fundació Seur, Apilo, Banc de Sang…

– Promoció de xerrades familiars