Projectes de centre

Projecte d’impuls a la lectura: afavorir el procés d’aprenentatge de la lectura i les estratègies lectores com a factor fonamental del desenvolupament escolar:

Centre ILEC des de fa 9 cursos.

Projecte de Biblioteca escolar amb servei de prèstec setmanal

Exposicions de biblioteques temàtiques per als diferents nivells

Bibliopati

Projecte de matemàtica manipulativa per afavorir el coneixement científic a partir de la manipulació.

Projecte propi de Brass Band per a la incorporació de la pràctica instrumental a l’educació artística, ukeleles i participació en els projectes Harmònicus, Cantània, Dansara.

Pla Català de l’Esport a l’Escola i participació en les trobades del Consell Esportiu del Garraf.

Suport Vital Bàsic escolar.

Tallers i racons: ambients de joc simbòlic i de treball a EI

Tallers diversos al llarg del curs en EP: història, alimentació, mediambientals, igualtat, robòtica educativa, ed. Emocional, Infadimed…

Projecte d’educació emocional: L’educació emocional es reconeix com un dels pilars de l’educació del segle  XXI.

Projecte d’expressió oral: projecte transversal a Educació Primària amb la finalitat d’enfortir la competència en la dimensió de comunicació oral del nostre alumnat.

Projecte “El Far”.

Projecte “Eix Transversal”.

I a més a més…