Llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Aquestes són les llistes d’alumnes admesos al nostre centre pel proper curs 2020-2021 i dels que resten a la llista d’espera per si es genera cap vacant. Els alumnes de la llista d’espera resten pendents de què la Comissió de Garanties d’Admissió, que es reunirà al llarg del juliol, els assigni una plaça en algun centre i aquest es posarà en contacte amb ells per tal de formalitzar la matrícula.

LLISTA D’ALUMNES ADMESOS

LLISTA D’ALUMNES EN LLISTA D’ESPERA