Organització i Funcionament del Centre

En el document enllaçat a la part inferior de la pantalla trobareu la manera en què està organitzat el centre i el seu funcionament, com per exemple, les entrades i sortides, l’assistència i el control de l’absentisme, activitats complementàries al currículum (excursions) i els horaris del centre, entre d’altres. 

FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE