Assemblees

L’Assemblea està formada pels delegats i delegades de totes les classes de primària i per la directora de l’escola.

Els delegats i delegades són escollits democràticament pels companys i companyes com a representants del grup classe cada trimestre.

L’Assemblea es convoca 2 vegades al trimestre.

La finalitat d’aquestes reunions és crear un espai on l’alumnat sigui membre actiu en la presa de decisions escolars, fent-los partícips i fomentant el seu sentiment de pertinença.

OBJECTIU

– Promoure la participació de l’alumnat en l’organització i funcionament del centre.

– Potenciar el treball competencial a les aules a través de les tasques dels delegats/des.

– Afavorir la responsabilitat i el compromís de l’alumnat.