Projecte Educatiu

El projecte educatiu de centre és un document singular, propi i específic de l’escola que especifica les finalitats educatives que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la diversitat de condicions personals,necessitats i interessos que inclou. A més a més, ajuda a establir prioritats per tal d’orientar el centre cap a una determinada direcció.

Enllaç Projecte Educatiu