Dinamització de patis

El pati és un espai educatiu basat en les relacions humanes i ple de recursos per a l’aprenentatge.

Per aquest motiu, l’escola cada curs planifica i organitza aquest temps d’esbarjo en funció dels interessos dels diferents nens i nenes, oferint activitats diverses en espais diferenciats.

A més, l’escola promou la figura dels dinamitzadors: alumnes de 6è de primària que, de manera voluntària, fan torns per dinamitzar diàriament el pati, acompanyant l’alumnat més petit en el joc.

INFANTIL

TEMPS D’ESBARJO

PRIMÀRIA

Sorral

Bicicletes/Motos

Pissarres

Estructura multiactivitat (tobogan, rocòdrom, escalada…)

Joguines diverses

Bibliopati

Jocs de taula i de terra

Esports (bàsquet, futbol, volei, korfball, badminton)

Ping Pong

Bicicletes/Patinets

Alternatius (cordes, anelles, dianes, bitlles…)