Calendari

Informació sobre el procés de preinscripció per al curs 2019-2020:

Presentació de sol·licituds (tramesa en suport informàtic o presentació en paper) Del 29 de març al 9 d’abril
Presentació de documentació Fins el 10 d’abril
Publicació de llistes amb el barem provisional 26 d’abril
Presentació de reclamacions Del 29 d’abril al 3 de maig
Resolució de reclamacions 6 de maig
Publicació de llistes definitives 14 de maig
Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO) Del 20 al 26 de juny