Calendari

Informació sobre el procés de preinscripció per al curs 2020-2021:

Presentació de sol·licituds
PRESENTACIÓ AMB SUPORT INFORMÀTIC Del 13 al 22 de maig
PRESENTACIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA Del 19 al 22 de maig
Presentació de documentació Fins el 25 de maig
Publicació de llistes amb el barem provisional 29 de maig
Presentació de reclamacions al barem provisional Del 2 al 5 de juny
Publicació llistes amb barem definitiu resoltes les reclamacions 9 de juny
Sorteig 9 de juny
Publicació de llistes ordenades definitives 11 de juny
Publicació de la oferta final 6 de juliol
Publicació de les llistes d’assignació i llista d’espera 7 de juliol
Període de matriculació (infantil, primària i 1r d’ESO) Del 13 al 17 de juliol