Projecte Lingüístic

El projecte lingüístic s’entén com un procés de reflexió del tractament de les diverses llengües que, a nivells diferents, hi ha en el nostre centre. Aquest document forma part del projecte educatiu que té present tant el marc legal, com la diagnosi del centre i es defineix en aquests grans temes: els paper de la llengua vehicular, el tractament de les llengües curriculars i els aspectes més generals de l’organització i la gestió que tinguin repercussions lingüístiques.

Projecte Lingüístic