Temps de migdia

Durant els darrers anys l’empresa ISS Activa Educacional, S.L. es fa càrrec del servei de cuina, menjador i monitoratge. Des de l’escola mantenim un seguiment i una valoració permanent amb els seus responsables. Totes les famílies que gaudiu del servei de Temps de Migdia heu de respectar rigorosament la normativa de funcionament que marca l’empresa. Així, recordeu:

  • L’escola signa amb l’empresa un contracte per a tot el curs per a cada alumne/a sol·licitant. És per això que no us podeu donar de baixa en mesos puntuals.
  • El preu total el fraccionem en vuit parts iguals (d’octubre a maig) i una quota especial (setembre). El mes de juny no es paga res per facilitar-vos altres pagaments anuals. Les famílies que per una causa de força major es donin d’alta més tard  o de baixa abans de finalitzar el curs, hauran d’abonar la diferència per cobrir les despeses. Si es donen de baixa el mes de juny, no se’ls retornarà res.
  • Els alumnes que gaudeixin d’un ajut de menjador l’han d’utilitzar durant tot el curs. Si hi ha famílies que no abonen el cost es comunicarà al Consorci i perdran l’ajut.
  • L’empresa de menjador gestiona els rebuts per avançat de l’1 al 5 de cada mes. Les famílies que no abonin puntualment els rebuts perdran el servei de forma temporal. Si hi ha reincidències aquesta pèrdua serà definitiva.
  • La família és responsable de comunicar a Secretaria el primer dia de baixa al matí i el primer dia d’alta al matí. Només es podrà descomptar l’import del menjar de Temps de Migdia en el cas que l’alumne/a falti tres dies consecutius i hagi informat a Secretaria.
  • Els menús esporàdics s’han de demanar i pagar a Secretaria a les 9 h. del matí. En el cas que el vostre fill/a estigui malalt o hagi de fer règim, cal comunicar-ho a Consergeria a primera hora del matí per tal de poder avisar a la cuina.
  • Si en algun moment del curs necessiteu parlar amb un/a monitor/a, heu de demanar-ho amb una nota a l’agenda dirigida al/la tutor/a.
  • Cal portar el rebut del pagament a Secretaria en el cas que s’hagi fet fora de termini.
  • L’empresa ISS Activa Educacional, juntament amb l’escola, es reserva el dret d’estudiar i resoldre situacions excepcionals.

menjador4