Projecte educatiu

Trets d’identitat del Projecte educatiu

L’Escola Bàrkeno és una escola catalana. El català és la llengua de comunicació i d’aprenentatge.

Per respondre als principis de respecte i de pluralisme ideològic de la societat, l’Escola es declara aconfessional i vetlla per a què s’acompleixin els continguts dels Drets Humans.

L’Escola treballa per a la integració de tots els membres del centre, intentant que cadascú hi trobi el seu lloc i es desenvolupi al màxim segons les seves característiques. Entenem la diferència com un element enriquidor que ens ajuda a formar-nos i a créixer com a persones.

L’Escola creu en una línia pedagògica basada fonamentalment en l’aprenentatge significatiu. Així realitza propostes de treball diverses per afavorir que els alumnes despleguin les seves capacitats, tant intel·lectuals com socials, motrius i sensorials, físiques i artístiques.

L’Escola pensa en l’educació com a procés integral i entén els nens i nenes en la seva dimensió global. El treball d’hàbits i d’actituds és bàsic per poder viure en societat de forma justa, responsable i dialogant.

L’Escola està oberta a la realitat del segle XXI i als canvis que es van donant de caràcter tècnic, científic, cultural i ecològic.

L’Escola opta per un model d’organització basat en la participació dels seus diferents components. Un projecte col·lectiu on els diversos estaments han de ser-hi presents amb diàleg constructiu a partir de les seves pròpies funcions.

Vol formar ciutadans íntegres desenvolupant la reflexió i la crítica com a eines positives.

Projectes

L’Escola ha treballat en els darrers anys  en quatre projectes  específics per aprofundir en algunes àrees curriculars: expressivitat teatral, expressivitat artística, medi ambient i biblioteca.

En l’actualitat estem realitzant un projecte proposat pel Consorci d’Educació de Barcelona i subvencionat per la Fundació Catalunya La Pedrera.  Es tracta d’un projecte tàndem entre l’escola Bàrkeno i el Mercat de les Flors per treballar el moviment i la dansa. Els projectes tàndem són projectes educatius innovadors on es convida a centres educatius a treballar amb institucions de referència del país, amb l’objectiu de fomentar l’èxit tant en el procés d’aprenentatge com en el resultat educatiu.