Activitats extraescolars

Aquestes són les activitats extraescolars que ofereix l’AMPA aquest curs 2018-2019:

ACTIVITAT CURS DIES HORARI PREU  SOCI AMPA PREU  NO SOCI AMPA
Piscina Tots Divendres 17:45 a 18:30 130 €/any 160 €/any
  ACTIVITATS PER  A INFANTIL    
Iniciació Esportiva De P3 a P5 Dimarts i/o Dijous 17:00 a 18:00 45 €/any 54€/any
Dansa urbana De P3 a P5 Dilluns 17:00 a 18:00 17 €/mes 20 €/mes
Anglès De P3 a P5 Dimecres 17:00 a 18:00 17 €/mes 20€/mes
Kàrate   P5 Dilluns -dimecres 17:00 a 18:00 24€/ mes 27€/ mes
ACTIVITATS PER  A PRIMARIA
Hockey De 1r a 6è Dimarts i Dijous 17:00 a 18:00 45 €/any 54€/ any
Dansa Urbana De 1er a 6è Dilluns 17:00 a 18:00 17 €/mes 20 €/mes
Kàrate De 1er a 6è Dilluns -dimecres 17:00 a 18:00 24€/ mes 27€/ mes
Anglès De 1er a 6è Dimecres 17:00 a 18:00 17 €/mes 20 €/mes
Robòtica De 1er a 6è Dilluns o dimarts 17:00 a 18:00 35€ / mes 38€/mes
Altres informacions importants
  • Totes les activitats extraescolars es realitzen a l’escola, excepte piscina que es realitza en el CNatació Montjuïc.
  • Aquest any les ativitats de la CEEB hockey, iniciació als esports i zumba serà un sol pagament a l’inici de l’activitat.
  • Les famílies amb deutes pendents de cursos anteriors no podran prendre part en cap activitat, si abans no han regularitzat el pagament.
  • Podeu sol·licitar beques de l’Ajuntament de Barcelona per algunes de les activitats esportives per a infants de 6 anys-17 anys . Passeu per l’AMPA per sol·licitar els impresos i la informació corresponent, cal emplenar-los i presentar-­los a l’Ajuntament o a les OAC (Oficines d’Atenció al Ciutadà). Els impresos estaran disponibles a partir de l’inici del curs al setembre.
  • Preguem que notifiqueu la baixa de qualsevol activitat passant per l’AMPA i signant la documentació corresponent abans del dia 15 del mes en curs, en cas contrari, caldrà abonar la mensualitat del mes següent encara que no s’hagi participat en l’activitat.
  • La inscripció de piscina i les activitats de la CEEB serà anual, en cas de baixa s’ha de comunicar a l’ AMPA abans de que comenci el trimestre següent.