Acollida

L’Associació de mares i pares d’alumnes organitza el servei d’acollida des del primer dia del curs.

ACTIVITAT CURS DIES HORARI PREU  SOCI AMPA PREU  NO SOCI AMPA
Acollida matí Tots Tots 7:45 a 9:00 45 €/mes 50 €/mes
Acollida matí Tots Tots 8:00 a 9:00 30 €/mes 35 €/mes
Acollida tarda Tots Tots 17:00 a 18:00 30 €/mes 35 €/mes

A la quota mensual d’acollida hi ha un descompte del 10% pels germans. L’acollida esporàdica cal abonar­-la al moment als monitors que s’encarreguen de cobrar. Preu: 2 €/hora (3€ en cas que es deixi el nen o la nena a les 7.45h), o bé 1 € per 30 minuts o menys. La recollida dels nens/es de l’acollida de la tarda és  a les 17:30 o bé a les 18h.