Hàbits saludables

Esmorzars

És convenient que tots els nens i nenes esmorzin a casa. Tot i així durant l’estona d’esbarjo va bé que portin un petit esmorzar a base de fruita o entrepà.

Per donar coherència i continuïtat als projectes d’educació saludable que treballem a l’escola, no es podran portar sucs ni pastisseria a l’hora dels esmorzars ni a Educació Infantil ni a Educació Primària.

Recordeu que, seguint les indicacions del Departament de Sanitat pel que fa a l’alimentació, a l’escola no se celebren aniversaris amb menjar o beguda. Tampoc es poden portar  llaminadures.

Medicaments i malalties

Us recordem que els alumnes no han de prendre medicaments a l’escola com a norma general. Ajusteu l’horari per a què els puguin prendre a casa. De totes maneres, si és imprescindible, des de l’escola donarem la medicació només en el cas que disposem d’una autorització signada que trobareu a Consergeria.

En aquest imprès cal fer constar el nom de l’alumne/a, nom del medicament, la dosi i l’horari. El medicament es lliurarà directament al/la mestre/a amb el nom de l’alumne a la capsa. No es deixarà dintre la motxilla.

No heu de portar a l’escola el nen o nena quan tingui febre o altres símptomes d’indisposició. S’ha de comunicar a Consergeria quan l’alumne tingui alguna malaltia contagiosa. També s’informarà, des de casa o des de l’escola, quan se li hagin trobat polls. En tots aquests casos, el nen/a haurà de quedar-se a casa.

Caldrà portar un certificat mèdic per justificar qualsevol situació que impedeixi treballar amb normalitat o que requereixi fer una dieta específica.