L’associació de mares i pares d’alumnes del Pau Vila és una entitat sense afany de lucre que col·labora amb l’escola en tots aquells aspectes possibles, lúdics, organitzatius, pedagògics i/o formatius. Tanmateix, administra i gestiona els recursos per dotar a l’escola dels mitjans necessaris per a millorar la funció pedagògica i subvenciona la compra de material didàctic.

Què fa la junta?

  • És el principal interlocutor amb mestres i equip directiu per a tractar temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
  • Participa en la presa de decisions i en el govern del col·legi mitjançant un representant al Consell Escolar del centre.
  • Vetlla per les necessitats del centre i dels alumnes.
  • Organitza les activitats fora de l’horari escolar: matiners i extraescolars.
  • Organitza i col·labora en les festes de l’escola.
  • Gestiona les quotes dels socis pel bé dels alumnes.

Premi Parets municipi lector 2019

Ahir, en la diada de Sant Jordi, l’AMPA de l’escola va recollir el premi de 600 € Parets municipi lector 2019 –Premi a la millor pràctica de foment de la lectura en una escola de primària-. Els diners del premi s’invertiran en la millora de… Llegeix més»