Oferta educativa

Previsió d’oferta de places per al curs escolar 2018/2019

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t
50 0 0 0 0 1 0 6 0

L’oferta global de places inclou les reservades per a alumnes de necessitats educatives especials.