Història

  • Tipus d’escola

L’escola municipal Pau Vila és un centre públic depenent de l’administració local que acull alumnat d’educació infantil i primària. Té doble línia i hi ha al centre divuit grups d’alumnes, de 3 a 12 anys.

  • Context

Durant les darreres dècades hi ha hagut un important desenvolupament industrial i urbanístic del municipi de Parets, la qual cosa ha fet que la població augmentés considerablement.

L’entorn de l’escola ha estat una de les zones on s’han construït més habitatges durant aquests anys. Majoritàriament hi ha blocs de pisos i cases unifamiliars i adossades, amb una abundant població de famílies amb fills en edat escolar.

L’activitat econòmica de les famílies de l’escola es desenvolupa en el sector secundari i/o terciari.

Predominen les famílies que tenen el castellà com a llengua familiar, tot i que també n’hi ha que empren el català a casa. Hi ha un cert nombre de famílies nouvingudes, la majoria vénen d’Amèrica llatina, altres de Marroc, de l’Àfrica subsahariana i algunes de països de l’est d’Europa.

  • Història del centre com a institució

L’escola es va fundar l’any 1961 per tal de dotar al poble d’una institució d’ensenyament mitjà i que els nens/es no haguessin de desplaçar-se a altres poblacions. L’any 1970 es va traslladar a l’edifici actual.

L’any 1984 es va constituir una Fundació de Serveis d’Ensenyament i a partir d’aquest any, el centre funciona com a Escola Municipal i rep el nom de Pau Vila. El curs 87-88 es va establir un conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament.

Durant tots aquests anys l’escola ha anat rebent millores substancials a partir de l’estructura primera fins arribar el curs 2007-2008, després d’una reforma significativa, a la seva estructura actual.